sisukaart prindi login

Klubi "Raudmees "liikmetele. TÄHTIS!!!!!!

Avaldus

 

Mina, ……………………………………………………………………, soovin olla spordiklubi „Raudmees“ liige. Astudes klubi liikmeks kohustun tasuma klubi liikmetasu uue aasta esimese 15 päeva jooksul. Liikmemaks täiskasvanule 15 € , noortele (õppivatele) 7 € , eelkooliealised tasuta. Sellega kaasneb tasuta osavõtt meie klubi korraldatud võistlustest (välja arvatud Balti karikaetapid). Uutele klubi noorliikmetele esimene aasta tasuta. A/a 10902001000003 Spordiklubi „Raudmees“.

Klubi liikmena kohustun heaperemehelikult suhtuma klubi varustusse ja klubist lahkumisel selle tagastama. Kohustun esindama meie klubi  kõigil võistlustel.

Võimalikud muudatused ja uuendused järgnevaks perioodiks tehakse aastakoosolekul.

Teie kohta palume alljärgnevaid andmeid. (Ei avalikusta)

e- post  -

Sünnipäev, kuu, aasta: -

Aadress: -

Telefon: -

Kuupäev …………………………………………..         

Allkiri ……………………………………………..

NB! Avaldus palun täita kõigil nii uutel kui vanadel klubiliikmetel ja see esimesel võimalusel (enne esimest võistlust) toimetada  täidetult kas paberkandjal või     e-maili teel Enn Kübarale.  ukubar@gmail.com

Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ « tagasi ^^ üles prindi